10. jan, 2014

Naturnærværet

www.naturliv.no

En undersøkelse av naturopplevelsens egenart:

Mastergradsavhandling i idretts- og friluftslivsfag 2011 av Per Eivind Hestnæs.

Oppgaven handler om de dype naturopplevelser, og er et forsøk på å beskrive noe «navnløst og ubeskrivelig». En tilstand som ser ut til å overskride språket fordi naturopplevelser tilhører en annen dimensjon – den språkløse!