10. jan, 2014

Verdiforskyvning i friluftslivet i lys av økologisk økonomi

www.naturliv.no

Avhandling av Are Severin Ingulfsvann.

«Et grunnleggende mål for økologisk økonomi er å finne fram til løsninger som kan bidra til bærekraftige samfunn med høy livskvalitet, samtidig som man ivaretar naturens bærekraft. En slik løsning betinger, i følge Ingebrigtsen og Jakobsen (2004), et samspill der både natur, kultur og økonomi inngår. Natur, kultur og økonomi er sektorer med forskjellig verdiforankring, men i løpet av 1900-tallet har økonomiens ekspansjon og økt makt ført til en svekkelse av naturens og kulturens relative posisjon.»