12. feb, 2014

NVEs grunnlagsrapport sendt på høring

www.nve.no

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs grunnlagsrapport for kontrollstasjon under elsertifikatordningen på høring, Eventuelle merknader til rapporten ønskes mottatt innen 12. mai.