12. feb, 2014

Elsertifikater - støtteordning for fornybar kraft

www.nve.no

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater.

Kraftverk som omfattes av ordningen får elsertifikater etter hvor mye strøm de produserer.

Kraftleverandører og visse strømbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater for en nærmere angitt andel av strømmen de leverer eller bruker.

Strømkundene finansierer ordningen ved at kostnadene til kjøp av elsertifikater legges på strømregningen.