12. feb, 2014

Elsertifikater: Statusrapport februar 2014

www.nve.no

Statusrapporten er en oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.