14. jul, 2014

Viktig vegstart

www.ostlendingen.no

– Jeg håper og tror at Statskog skal være en positiv bidragsyter til næringslivet i Gravberget og ellers i Våler. Og da er det selvsagt en stor fordel at det er lett å ta seg dit uten å måtte irritere seg over dårlig veg, sier ordføreren.