23. okt, 2014

Statskog holder tilbake informasjon

www.nrk.no

Statsskog nekter å fortelle Naturvernforbundet i Hedmark hvor i fylket de har hogd skog i 2012 og hvor de har tenkt å hogge i 2013.

Naturvernforbundet mener Miljøinformasjonsloven pålegger Statsskog å gi denne informasjonen. Men Statsskog sier nei fordi de mener det vil kunne påvirke prisen på hogstoppdragene de skal konkurranseutsette i 2013.

Dette argumentet mener Naturvernforbundet ble avvist i en lignende tvist i Akershus som endte i Høyesterett. Den gangen var det skogeieren Løvenskiold som måtte åpne for informasjon om hvor de planla å hogge skog.

NRK Hedmark og Oppland: 06.01.13.