23. okt, 2014

Store skogeiendommer selges

www.nrk.no

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lanserer det største statlige eiendomssalget i Norge i moderne tid. 500.000 dekar skog skal selges de neste fire årene.

– Her har skogeiere en unik sjanse til å styrke driftsgrunnlaget. Vi legger opp til tidenes salg av mange store og små skogeiendommer fremover. Det er god rødgrønn politikk, sier landbruksministeren.

NRK Hedmark/Oppland: 29.09.12.