23. okt, 2014

Regjeringen vil utrede privatisering av Statskog

www.nrk.no

STATLIG: Statskog er landets største grunneier, og eier rundt en femtedel av Fastlands-Norge. De jobber blant annet for å sikre allmennhetens rettigheter på statens grunn.

Statskog har ifølge Landbruks- og matdepartementet blitt bedt om å se på ulike modeller for privatisering av virksomheten.

– Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet, ifølge pressemeldingen.

NRK Hedmark/Oppland: 12.10.14.