23. okt, 2014

Skogvern i Hedmark

naturvernforbundet.no

Hedmark er et skogfylke med et særlig ansvar for vern. Det er viktig å ha vernet et rikt utvalg av skogtyper for å bevare det biologiske mangfoldet.