8. nov, 2014

Nedsalg og privatisering av Statskog ‐ argumentasjonsnotat (Njff)

www.njff.no

Fyldig argumentasjonsnotat fra Norges Jeger- og Fiskeforbund som kan benyttes i arbeidet med
eierskapsmeldingen inn mot politikere og andre.