19. des, 2014

Blir skogen for liten, blør den seg tom

forskning.no

"...Det er derfor vi ikke må kutte opp naturen. Det er derfor vi ikke må tenke «Bare litt til! Bare litt til! Det er så lite, så det kan da umulig gjøre noe?» Det er derfor vi må ha store, sammenhengende naturområder, med solide bestander som er i stand til å ta både en og to og tre harde slag. Samtidig."

Kommentar 20.11.14. - Forskning.no