1. jan, 2015

SB Skog fikk avvik kategori 1 på grunn av hogst i tiurområder

www.sbskog.no

Ved periodisk revisjon i høst fikk SB Skog avvik kategori 1 på grunn av hogst i tiurområde. Det ble satt opp en omfattende tiltaksplan som har preget SB Skogs miljøarbeid gjennom hele høsten.

SB SKOG 19.12.14.