1. jan, 2015

Grue vil gjerde inn 80.000 dekar statskog

www.ostlendingen.no

Grue var tidligere den største beitekommunen i Sør-Hedmark. Nå tas det politisk- og administrativt grep for større satsing på storfe.

Østlendingen 13.11.14.