10. jan, 2015

Punger ut for gammel skog

www.dn.no

- Så viktig er skog for Petter Olsen at han betaler tre millioner for at den ikke skal hugges. Han mener vi må kjempe for vår egen skog før vi bruker milliarder på skogvern i utlandet.

Dagens Næringsliv 09.01.15.