14. jan, 2015

Miljømysteriet.

www.dn.no

Kartleggingsmetodene er de samme, men det er store sprik mellom hva skogeierne og Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrerer som skog med høy miljøverdi.

Ifølge Naturvernforbundet har norske skogeiere siden 2001 hugd 1201 ganger i skog de hadde lovet skulle stå urørt, altså hugst i miljøregistrert skog. Det skal gjelde totalt cirka 10.341 dekar. Tallene bygger på data virksomhetene selv har oppgitt til bladet Natur og Miljø i 2014.

Professor Per Wegge ved NMBU tror tallene i virkeligheten er mye høyere.

Dagens Næringsliv 12.01.15.