14. jan, 2015

Nytt naturreservat vernet i Elverum

www.ostlendingen.no

12. desember 2014 ble et 1190 dekar stort skogområde vernet i Elverum. Formålet er å bevare et noenlunde intakt økosystem med gammel granskog.

Østlendingen 18.12.14.