14. jan, 2015

Villmarkspreget skog har store biologiske verdier

www.nina.no

En ny studie dokumenterer for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder. Samtidig fjerner regjeringen beskyttelsen av disse områdene og gir offentlig støtte til veibygging i uberørte områder.

NINA: Nyheter 15.12.14.