25. jan, 2015

2014-rapport: Californias ikoniske giganttrær dør.

www.dagbladet.no

Californias ikoniske giganttrær dør. Tettheten av store trær halvert siden 30-tallet.

I følge forskningsrapporten «Twentieth-century shifts in forest structure in California: Denser forests, smaller trees, and increased dominance of oaks», presentert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS, er tettheten av redwood og andre ikoniske giganttrær halvert siden 1930.

«Det er bekymringsfullt at de ser såpass store enderinger i økosystemet som trolig er et resultat av endret klima. Og når vi forestiller oss de store endringene i klimaet som vi kan få de åra som kommer, så kan vi jo få veldig store endringer i økosystemet», sier avdelingsdirektør Rasmus Astrup på avdeling for skogressurser på Ås.

Dagbladet: 24.01.15.