28. jan, 2015

SKOG22 vil utrydde arter

sabima.no

- Flere av anbefalingene i rapporten om skognæringens fremtid, SKOG22, vil bidra til at arter utryddes fra norsk natur. Artsmangfoldet i skog er et sektoransvar rapporten ikke har tatt inn over seg.

SABIMA 28.01.15.