5. feb, 2015

Skognæringen kan firedoble omsetningen

www.hedmark.org

Ønsker helhetlig politikk

For å sikre konkurransevilkår og skape grunnlag for nye investeringer viser SKOG 22 til behovet for en helhetlig politikk som skaper nye markeder.

Nøkkelen for å lykkes med å øke verdiskapningen fra skognæringen er ifølge Olofsson konkurransedyktige vilkår. Gruppen foreslår å gjøre beskatningen for skoginntekt gunstigere og ønsker blant annet ytterligere investeringer i skogsveinettet, jernbane, kaianlegg.

Utvalget ønsker videre skatter og avgifter som fremmer fornybare energiløsninger og opptrapping av omsetningspåbudet for biodrivstoff.

Hedmark fylkeskommune: Nyheter 27.01.15.