24. feb, 2015

Østerdalskonferansen 2015 - Elverum 4.-5. mars

www.visit-hedmark.no

- Glommens disponent, skogsjef og organisasjonssjef er blant innlederne på Østerdalskonferansen 2015 som arrangeres 4. og 5. mars i Elverum. Årets konferanse har fått tittelen «Kunnskap gjør skogen ledende i det grønne skiftet»

Østerdalskonferansen er i ferd med å etablere seg som en av de store årlige møteplassene innenfor skog- og trenæringen. I år arrangeres konferansen for tredje gang, og arrangørene tar mål av seg om å sette ny rekord i deltakerantall, som de gjorde i fjor. Næringsminister Monica Mæland er ett av konferansens fremste trekkplastre.

Kilde: Glommen Skog 10.02.15.