13. mar, 2015

NVE-rapport: Bioenergi fra skog reduserer ikke klimagassutslippene

www.nve.no

- Forbrenning av skogsvirke bidrar til økt konsentrasjon av klimagasser i lang tid etter hogst. Bruk av bioenergi i store varmesentraler med fangst og lagring av CO2, er den beste måten å utnytte bioenergi på. Skog brukt til drivstoffproduksjon er ikke tilrådelig dersom en ønsker redusert utslipp av klimagasser på kort sikt.

Last ned NVE-rapporten: «Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål»

NVE: Nyheter 12. mars 2015.