13. mar, 2015

«Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål»

publikasjoner.nve.no

NVE: Nyheter 12. mars 2015

NVE-rapporten : «Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål» som viser at bioenergi fra skog ikke reduserer klimagassutslippene!