17. sep, 2015

Hakaskallen naturreservat på grensa mot Våler.

www.ielverum.no

- Ønsker du en annerledes naturopplevelse i Elverum, anbefales Hakaskallen naturreservat på grensa mot Våler. Skogen finner du ikke maken til noe annet sted i kommunen. For ett år siden ble det 1.200 dekar store området vernet av Fylkesmannen.

iElverum: 14.09.15.