1. okt, 2015

Hva er grisehogst?

naturvernforbundet.no

Voldsomme kjørespor, ødelagte kantsoner, manglende livsløpstrær og ødelagte skogsmiljøer er ofte resultatet av dagens tømmerdrifter. Vanlige landbrukstraktorer med vinsj og kjetting, som måtte ha vinterføre for å få fram tømmeret, er i dag erstattet av enorme lassbærere som presser seg fram i skogen, uten hensyn til vær og føreforhold. Resultatet er at gammelskogen blir seende ut som forsvarets øvingsfelt når hogsten er ferdig.

Naturvernforbundet: 24.09.15.