8. okt, 2015

Økt hogst fordrer økt skogvern og mer miljøhensyn

www.nina.no


- Mindre enn én prosent av skog som både er rik på viktige miljøverdier og har høy sannsynlighet for å bli hogd, er sikret ved vern. Dette er et av resultatene i en ny rapport der forskere fra NINA og NMBU har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

NINA: Nyhetsbrev 07.10.15.