5. jan, 2016

Rekordene faller i norsk skogvern

www.h-a.no


- 2,9 prosent av produktiv skog i Norge er nå vernet. Det er for lite.

HA: 04.01.16.