6. jun, 2014

De nye regler - Vindmøllebekendtgørelsen

mst.dk

Reglerne om lavfrekvent støj trådte i kraft fra 1. januar 2012 . Hermed er Danmark det første land i verden, som har bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

De nye regler i vindmøllebekendtgørelsen supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en ny grænse på 20 dB for den lavfrekvente støj og sikrer dermed, at hverken den sædvanlige støj eller lavfrekvent støj bliver generende, når de nye vindmøller kommer.