6. jun, 2014

Støj fra vindmøller - Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

www2.mst.dk

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver svar på mange spørgsmål om vindmøllestøj og om, hvordan støjreglerne håndteres.