8. jun, 2014

Vindkraft som reiselivsressurs

www.nve.no

Roar Svenning, Stokkøya Sjøsenter

Vindkraftseminar Stavanger 7. - 8. september 2009