7. okt, 2014

Sundtoft invitert til klimagruppe i EU

Klima- og miljødepartementet: Nyhet 07.10.14

 

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok i Milano tirsdag på sitt første møte i en arbeidsgruppe i EU for en mer ambisiøs klimapolitikk. Ministre fra blant annet Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark deltok.

Flere land i EU ønsker å være pådrivere for sterkere klimamål og et mer effektivt kvotesystem i EU. De har dannet "Green Growth Group", der altså Norge nå er invitert inn til samarbeid. I oktober skal EU etter planen avgjøre nye utslippsmål for 2030. 

- Det er viktig at EU bestemmer seg for ambisiøse klimamål. Det vil vǽre et viktig signal til resten av verden foran klimaforhandlingene i Lima i desember, sier Tine Sundtoft. 

Hun sier videre at europeisk klima- og energipolitikk i stor grad kommer til å påvirke rammene for norsk klima- og energipolitikk.

 

- Derfor må vi være tidlige på ballen på dette saksfeltet, sier hun. 

Regjeringen vil gå i nærmere dialog med Green Growth Group. Gruppen samarbeider uformelt om klimaspørsmål gjennom dialog på embetsnivå, uformelle ministermøter og ulike faglige arrangementer. Gruppen har også utarbeidet felles felles uttalelser og kommunikéer, der det har variert hvilke land i gruppen som har skrevet under. 

Gruppen har også forskningssamarbeid og bedriftsnettverk. Det vil si at norsk akademia og næringsliv får nye muligheter til å knytte europeiske kontakter innenfor klima og energi.

 

Dette er Europas viktigste arbeidsgruppe på klima. Norge vil nå også delta i sluttspurten av utformingen av 2030-rammeverket for klima. Norge støtter at EU fastsetter et ambisiøst utslippsmål for 2030 i samsvar med togradersmålet.