9. okt, 2014

Rapport "Bridge to 2025" - det europeiske energimarkedet

www.acer.europa.eu

De europeiske energiregulatorene la onsdag 24.09.14. fram sitt strategidokument «Bridge to 2025».

Dokumentet presenterer anbefalinger om regulatoriske tiltak i årene frem mot 2025, basert på en overordnet analyse av de trender og utfordringer det indre europeiske energimarkedet står overfor de kommende årene.
Dokumentet er særlig ment som et innspill til den nye Europakommisjonen, som vil være på plass fra november, og vil kunne gi norske interessenter et nyttig innblikk i regulatoriske utviklingstrekk og planer på EU-nivå.

Mer info om arbeidet, samt tilgang til dokumentet, finnes på hjemmesiden til det europeiske regulatorbyrået for energi, ACER.

Kilde: NVE