31. des, 2014

EU-kommisjonen vurderer prosjekter på PCI-listen 9. januar 2015.

www.tu.no

9. januar skal EU-kommisjonen igjen vurdere hvilke energiinfrastruktur-prosjekter som skal få status som europeiske fellesprosjekter.

Bakgrunnen for slike prosjekter er at utbygging av gassledninger og kraftforbindelser i og mellom EU-landene går tregt. Prosjekter som er av felles interesse for to eller flere land skal derfor prioriteres gjennom raskere konsesjonsprosedyrer og utdeling av penger fra EU.

Dette skal blant annet gjøre det mulig for EU-landene å raskere skifte ut fossil med fornybar energi.

Nyheter TU 30.12.14.