31. jan, 2015

Allt fler tyskar deprimerade

www.europaportalen.se

Allt fler tyskar deprimerade viser studien «Depressionsatlas – Auswertungen zu Arbeitsunfähigkeit und Arzneiverordnungen».

«Antalet tyskar som sjukskriver sig på grund av depression ökar dramatiskt. Mellan 2007 och 2013 ökade sjukfrånvaron på grund av depression i Tyskland med nästan 70 procent, visar en studie från Tysklands största privata sjukkassa Techniker Krankenkasse. Bara kostnaden för produktionsbortfallet i samband med sjukskrivningarna för depression uppgick under 2013 till närmare motsvarande 40 miljarder kronor. De branscher som är mest drabbade av depressionssjukskrivningar är callcenter och äldrevård: Kvinnor drabbas i betydligt högre grad än män. Sammanlagt utgör depression 1,6 procent av alla sjukskrivningar i Tyskland men slår hårdare mot den som drabbas än andra åkommor. I genomsnitt är varje depressionssjukskriven frånvarande från jobbet 64 dagar.Techniker Krankenkasse räknar med att antalet depressionssjukskrivningar kommer att öka under 2015.»

Europaportalen.se 29.01. 2015.