31. jan, 2015

Avancerade drivmedel – en chans för Sverige

www.europaportalen.se


Ett kommande EU-beslut som gynnar nya biobränslen kan bli till fördel för svensk skogsindustri. Miljöpartisten Linnéa Engström ser ett framtida självförsörjande Sverige men branschen betvivlar jobbeffekten.

Efter misslyckade förhandlingar med medlemsländerna i ministerrådet ger sig EU-parlamentet åter i kast med den kontroversiella frågan om hur biodrivmedel ska tas fram. Den finländske liberale EU-parlamentarikern Nils Torvalds lade på onsdagen fram en ny förhandlingsståndpunkt.

– Det viktiga är att vi kommer till rätta med problemet att vi inte ska köra bil på mat. Vi kan inte använda produktiv jordbruksmark för att producera bränsle utan vi måste producera mat, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) som är ersättare i parlamentets miljöutskott där frågan diskuteras.

2008 stiftades en EU-lag om att höja andelen förnybar energi, mestadels biobränsle, hos fordon i medlemsländerna till tio procent. Men kritik riktades mot lagen för att den gjorde det mer lukrativt för odlare att sälja sina grödor till bränsletillverkare istället för till matproducenter och därmed öka det globala priset på mat. En annan konsekvens blev dessutom att skog skövlades för att skapa åkermark vilket leder till mer växthusgaser – motsatsen till det man ville uppnå. EU-kommissionen lade därför 2012 fram ett förslag om att göra det mindre fördelaktigt att utvinna bränsle ur matgrödor. Medlemsländerna och EU-parlamentet misslyckades då att komma överens.

Europaportalen.se: 23.01.15.