23. jan, 2015

GLBs reguleringskonsesjoner

glb.no

Reguleringskonsesjoner etter Vassdragsreguleringsloven gir viktige rammer for GLBs virksomhet. GLB har 19 konsesjoner for regulering av til sammen 20 magasiner og 4 overføringer av vann fra et delvassdrag til et annet innenfor Glommavassdraget.

Gjeldende konsesjon for regulering av Osensjøen gitt 1999.