7. okt, 2014

Partner Karl Hesstvedt, Havgul Clean Energy

www.bi.no

Presentasjon: Norsk vindkraft - i lys av sertifikatordningen med Sverige