7. okt, 2014

Professor Kjell Bendiksen, UiO

www.bi.no

Presentasjon: Det norske energisystemet mot 2030