18. nov, 2014

Bred oppmerksomhet under Norweas høstkonferanse

«Ikke overraskende fikk de forespeilede endringene i avskrivningsregler for vindkraft bred oppmerksomhet. Administrerende direktør i Norwea, Øyvind Isachsen, sa at vi nå ser frem til en endelig avklaring på hva forslaget fra regjeringen blir, og at vi imøteser en rask prosess. Politisk rådgiver i OED, Elnar Holmen var fornøyd med Norweas reaksjoner på regjeringens beskjed om endringer, men kunne ikke kaste ytterligere lys over hva forslaget vil innebære, før Finansdepartementet sender forslaget ut på høring.»