19. nov, 2014

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen om lov om elsertifikater

www.stortinget.no

Da loven om elsertifikater ble vedtatt i Stortinget i 2011, gikk både Høyre, Frp og KrF inn for at Norge skulle ha de samme reglene.

Det fikk de ikke gjennomslag for, og gjennom hele sin tid som energiminister avviste Ola Borten Moe (Sp) den norske kraftbransjens gjentatte krav om dette.