5. des, 2014

Naturvernforbundet frykter økt nedbygging av natur

naturvernforbundet.no

- Før helga kom regjeringen med nye støtteordninger til vindkraftindustrien som Naturvernforbundet frykter vil føre til økt nedbygging av viktige naturområder i Norge. Derfor har Naturvernforbundet gått mot endringen av avskrivningsreglene som regjeringen nå vil gjøre for vindkraftverk. Stortinget må i sin behandling av statsbudsjettet som kommer onsdag sørge for at vi tar vare på naturen, ikke bygger den ned slik regjeringen nå foreslår.

Martin Ødegaard 06.10.14.