4. feb, 2015

O2 (i dag OX2) beskyldes for å presentere altfor optimistiske inntektsresultater

www.windaction.org

17. mars 2010: Vindkraftselskapene O2 Vind og Arise Windpower har blitt beskyldt for å presentere altfor optimistiske inntektsprognoser.

Harry Frank, et medlem av energikomiteen i Det Kongelige svenske Vitenskapsakademiet, sier selskapene har presentert tall som skal tiltrekke seg investorer som er langt utover det som er realistisk.

O2 Vind anslår en kapasitetfaktor på 35,4% og Arise Windpower 34%, mens den gjennomsnittlige kapasitetsfaktor for Sveriges 2MW turbiner i 2009 var 24,6%. For å få avkastning på investeringen selskapene lover potensielle investorer, må O2 Vind produsere elektrisitet 3100 timer per år, mens Arise må produsere elektrisitet 3000 timer. Den svenske gjennomsnittet i 2009 var 2154 timer.

(2008 var Harry Frank professor i innovationsteknik på Mälardalens högskola, hedersdoktor på Chalmers och ledamot både av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsakademien.)