1. jan, 2015

Skogbrann på Rena

www.ostlendingen.no

RØYKGRANATER: Årsaken til at det begynte å brenne i Regionfelt Østlandet er Forsvarets bruk av røykgranater. Disse benytter hvitt fosfor for å produsere røyk. Hvitt fosfor er imidlertid ekstremt brannfarlig når det kommer i kontakt med luft.

– Det brenner i øyeblikket i området Haraåsen. Vi har kontroll på brannen, så langt det er mulig. Jeg ga i går klare føringer for at jeg skulle bli kontaktet dersom det var det minste sannsynlig at brannen skulle spre seg nedover i lia mot Deset. Det er min største bekymring.

Østlendingen 18.06.14.