1. jan, 2015

Skogbrannhelikopter

Skogbrannhelikopteret skal kun tilkalles i spesielt kritiske branner. Tilkalling skal skje ved henvendelse til 110-sentral.

 

Statens skogbrannhelikopter er i beredskap fra 15. april til 15. august.

 

Skogbrannhelikopteret er normalt plassert på Torp i beredskapsperioden. Dersom skogbrannfaren er høy i andre deler av landet kan skogbrannhelikopteret være stasjonert på andre baser. I perioder med stor skogbrannfare og skogbrannaktivitet setter DSB flere helikoptre i beredskap om det er behov for dette. Aktuelle baser bestemmes da ut i fra lokale og regionale behov.

            Bruken koordineres av Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS). Helikopteret settes inn ved branner der spredningsfare av ulike årsaker er omfattende. Det er DSB som administrerer ordningen med skogbrannhelikopteret.

            Skogbrannhelikopteret tar cirka 3 000 liter i hvert hiv. Det er anledning til å benytte helikopteret til utflyging av materiell og mannskaper. Det kan normalt ikke påregnes returflygning av materiell som er plassert ut. Maskinen kan ikke brukes til etterslukking.

 

Kilde: DSB, oppdatert 14.07.14.