1. jan, 2015

Skogen brenner! En eksplosiv turbinbrann kan få uante konsekvenser...

Foto: Ken Olaf Storaunet, Skog og landskap.