3. jan, 2015

Forbrukerrådet ber om displaypåbud på ASM

www.tu.no

AMS skal redusere forbruket, men uten skjerm bruker kundene mer strøm.

– Et display som er lett tilgjengelig og plassert synlig i huset, er en nøkkel for å få folk til å begynne å bli interessert i å overvåke eget elforbruk, sier Sarah J. Darby, professor ved University of Oxford, og leder av en lavutslippsgruppe ved Environmental Change Institute.

– Hvorfor ble ikke nettselskapene pålagt å installere display med AMS-måleren?

– Vi har valgt å pålegge nettselskapene en minimumsløsning med standardiserte grensesnitt som legger til rette for nye tjenester. Målet er å begrense kostnadene for strømkundene og holde døren åpen for teknologiutvikling og nye løsninger vi ikke ser i dag, samt stimulere til konkurranse mellom aktørene, sier seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE.

TU 03.12.13.