3. jan, 2015

AMS løser ikke energikrisen

www.tu.no

– Alle de største energiselskapene i Midt-Norge sier nei til en forsert utbygging innen 2014, sier daglig leder i Tensa, Nils Erik Pettersen. Han har fungert som rådgiver for kraftbransjen i forbindelse med AMS-utredninger de siste tre årene.

Kraftselskapene i Midt-Norge er enige om at AMS skal bygges ut, men de ønsker ikke å være strømpiloter. For deres del betyr AMS at de lettere kan finne strømlekkasjer og stanse dem, samt ha en total oversikt over kilder, distribusjon og forbruk. Men det er også kraftselskapene som skal bære kostnadene av det regjeringen nå har bestemt. Totale utbyggings- og installasjonskostnader i Norge forventes å ligge på 8-10 milliarder kroner.

TU 25.05.11.