3. jan, 2015

Automatisk strømmåling i 2013

www.tu.no

To tredjedeler av alle husstander i Midt-Norge skal få automatiske strømmålere i 2013. Resten av landet skal også få AMS-utstyret tidligere enn varslet.

Olje- og energidepartementet (OED) vil framskynde innføringen av automatisk strømmåling i Midt-Norge til 2013. Årsaken er at regjeringen vil stimulere til energisparing og øke bevisstheten rundt strømforbruket.

Samtidig gir departementet signaler om at resten av landet også skal få automatiske strømmålere innen utgangen av 2016 og ikke innen 2018, som regjeringen har annonsert tidligere. Innføringen av AMS har vært utsatt i flere omganger, og fristen var i en lang periode nettopp 2016. AMS gir blant annet strømkundene mulighet til å kutte strømregningen ved å regulere forbruket til den tiden på døgnet hvor strømmen er billigst.

TU 12.01.11.