3. jan, 2015

Forbereder fullskala energimåling

www.tu.no

Energibedriftenes landsforening (EBL) har initiert et treårig forskningsprosjekt som skal kartlegge virkningene av innføring av et fullskala system for avansert måling og styring (AMS) av energiforbruket rundt omkring i de tusen hjem. Prosjektet gjennomføres av Sintef.

– En av målsettingene med prosjektet er å kartlegge hvilken betydning innføringen vil ha som energisparende tiltak med dertil hørende miljøgevinst, sier Audun Wilberg, som er ansvarlig rådgiver for prosjektet hos EBL. Målsettingen er å effektivisere datahåndteringen ved fullskala innføring av AMS slik at informasjonen samles inn og håndteres mest mulig rasjonelt.

Norges vassdrags og energidirektorat inviterte allerede 2008 til en høringsrunde omkring innføring av nye avanserte målersystemer. Denne runden er sluttført.

I disse dager (juli 2009) starter en ny høringsrunde med svarfrist til høsten. I denne høringsrunden har NVE tatt hensyn til en del av de uttalelser som både bransjen og andre berørte instanser har kommet med.

TU 03.07.09.